Regulamin

Poniższy Regulamin i Polityka prywatności określają zasady funkcjonowania serwisu w domenie lexy.com.pl.

DEFINICJE

 1. serwis lexy.com.pl – serwis znajdujący się w domenie lexy.com.pl prowadzony przez firmę INFEO Marta Gryszko z siedzibą w Olsztynie przy ul. Dadleza 1/76, 10-687 Olsztyn, o numerze NIP: 739 344 44 81, działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczych, prowadzonym przez Prezydenta Miasta Olsztyn.
 2. administrator – osoba odpowiedzialna za zarządzanie serwisem.
 3. użytkownik – każda osoba korzystająca z serwisu.
 4. konto – miejsce w serwisie przyporządkowane danemu użytkownikowi.
 5. login – nazwa ogłoszeniodawcy wybrana w trakcie rejestracji w serwisie.
 6. post – artykuł opublikowany w serwisie przez administratora.
 7. komentarz – treść dodana przez użytkownika, przypisana do posta.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw technicznych w działaniu serwisu. W razie ich wystąpienia administrator dołoży wszelkich starań, aby ich długość była możliwie najkrótsza. Wszelkie informacje o błędnym działaniu serwisu będą rozpatrywane i niezwłocznie naprawiane, jeżeli potwierdzona zostanie ich zasadność.
 3. Wszelkie prawa autorskie związane z rozwiązaniami technologicznymi zastosowanymi w serwisie, jak również informacje na nim publikowane są zastrzeżone Administratorowi.
 4. Kopiowanie lub rozpowszechnianie fragmentów bądź całych treści serwisu do celów innych niż dozwolonego użytku prywatnego jest surowo zabronione, z zastrzeżeniem zasad przedruku artykułów.

ZAKŁADANIE KONT

 1. Rejestracja w serwisie oznacza pełną akceptację i zobowiązanie się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Rejestracja w serwisie jest darmowa.
 3. Rejestracja w serwisie jest jednoznaczna z otrzymaniem statusu umożliwiającego dostęp do postów oznaczonych jako dostępne dla zalogowanych.
 4. W nazwie loginu mogą znajdować się małe litery a-z bez polskich znaków, a także cyfry i myślnik. Login nie może w żaden sposób kojarzyć się z nazwą strony ani jej administratorem, nie może on również naruszać zasad dobrej kultury.
 5. Wszelkie dane kontaktowe są podawane przez użytkownika na jego odpowiedzialność.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do uzupełnienia informacji w jego koncie zgodnie z prawdą.
 7. Zarejestrowani użytkownicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych kontaktowych na zasadach określonych w polityce prywatności serwisu.

EDYCJA I USUWANIE KONT

 1. Edycja konta możliwa jest po zalogowaniu się na nie i dokonaniu zmian.
 2. Usunięcie konta jest możliwe na prośbę mailową wysłaną z adresu przypisanego do konta w serwisie.
 3. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany statusu użytkownika naruszającego w rażący sposób niniejszy regulamin, bez konieczności uprzedniego informowania o takiej decyzji. Zmiana statusu jest jednoznaczna z utratą dostępu do postów oznaczonych jako dostępne dla zalogowanych.

DODAWANIE KOMENTARZY

 1. Użytkownicy mogą dodawać komentarze do postów bez konieczności rejestracji w serwisie.
 2. Komentarze powinny dotyczyć treści posta.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść dodanego komentarza.
 4. W treści komentarza ani w polu „adres strony” nie mogą znajdować się adresy bądź nazwy stron internetowych niezgodnych z polskim prawem, zasadami dobrej kultury lub odwołujących się do stron naruszających dobre imię administratora serwisu.
 5. W treści komentarzy nie wolno zamieszczać reklam.

EDYCJA I USUWANIE KOMENTARZY

 1. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, których treść jest niezgodna z polskim prawem, zasadami dobrej kultury lub nie dotyczy bezpośrednio komentowanego posta.
 2. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do edycji treści komentarza, adresu strony podanej w profilu, w przypadku zamieszczenia w nich treści bądź linków uznanych przez administratora za spam. Dotyczy to m.in. dodania podpisu z linkiem wskazującym na działania mające na celu głównie pozycjonowanie (np. podpis „kredyty” linkujący do stron z ofertą kredytów).
 3. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do przeniesienia na spamlistę użytkowników, którzy nagminnie naruszają regulamin. Działanie takie jest jednoznaczne z brakiem możliwości opublikowania kolejnych komentarzy.

PŁATNE USŁUGI

 1. Użytkownik serwisu może skorzystać z płatnych usług (zapisanie się na kurs pozycjonowania).
 2. Płatności obsługiwane są przez PayU.

REKLAMACJE

 1. Kontakt z administracją serwisu jest możliwy za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie.
 2. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w możliwie najkrótszym czasie. W wyjątkowych przypadkach rozpatrzenie reklamacji może zająć do 14 dni

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin może ulec zmianom. Obowiązuje najnowsza wersja regulaminu. Ostatnia zmiana: 22.05.2012.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w serwisie.
 3. Za łamanie niniejszego regulaminu uważa się również próby jego obejścia.
Copyright 2017 Lexy's SEO blog. All Right Reserved.