fbpx

Regulamin

Niniejszy Regulamin i Polityka prywatności określają zasady funkcjonowania Serwisu.

DEFINICJE

 1. Serwis – serwis znajdujący się w domenie lexy.com.pl prowadzony przez firmę INFEO Marta Gryszko z siedzibą w Olsztynie przy ul. Czerwonego Kapturka 3, 10-696 Olsztyn, o numerze NIP: 739-34-44-81, działającą na podstawie wpisu do centralnej ewidencji działalności gospodarczych, prowadzonym przez Prezydenta Miasta Olsztyn.
 2. Administrator – osoba odpowiedzialna za zarządzanie serwisem.
 3. Umowa – umowa z konsumentem, zawarta poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość.
 4. Użytkownik – każda osoba korzystająca z serwisu.
 5. Konto – miejsce w serwisie przyporządkowane danemu użytkownikowi.
 6. Login – nazwa ogłoszeniodawcy wybrana w trakcie rejestracji w serwisie.
 7. Post – artykuł opublikowany w serwisie przez administratora.
 8. Komentarz – treść dodana przez użytkownika, przypisana do posta.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.
 2. Serwis nie udostępnia osobom trzecim danych podawanych przez Użytkownika oraz informacji jakie są automatycznie zbierane, przetwarzane i zapisywane za pomocą systemu informatycznego działającego w ramach Serwisu za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwych organów wymiaru sprawiedliwości.
 3. Wszelkie prawa autorskie związane z rozwiązaniami technologicznymi zastosowanymi w Serwisie, jak również informacje na nim publikowane są zastrzeżone Administratorowi.
 4. Kopiowanie lub rozpowszechnianie fragmentów bądź całych treści Serwisu do celów innych niż dozwolonego użytku prywatnego jest surowo zabronione.
 5. Administrator zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw technicznych w działaniu Serwisu. W razie ich wystąpienia Administrator dołoży wszelkich starań, aby ich długość była możliwie najkrótsza. Wszelkie informacje o błędnym działaniu serwisu będą rozpatrywane i niezwłocznie naprawiane, jeżeli potwierdzona zostanie ich zasadność.

DOKONYWANIE TRANSAKCJI

 1. Użytkownik ma możliwość zamówienia płatnych materiałów w Serwisie.
 2. Ceny podane w ofercie na stronach Serwisu są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.
 3. Krokiem wymaganym podczas dokonywania transakcji (np. zakup dostępu do kursu pozycjonowania) w Serwisie jest założenie Konta.
 4. Po założeniu konta i przejściu przez pełny proces płatności, dane Użytkownika są przetwarzane w systemie do email marketingu, w zakresie i celach opisanych w polityce prywatności.
 5. Administrator, na wniosek Użytkownika będącego podmiotem gospodarczym, wystawia faktury VAT. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem.
 6. Płatności są obsługiwane przez PayU.

ZAKŁADANIE KONT

 1. Rejestracja w Serwisie oznacza pełną akceptację i zobowiązanie się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. W nazwie loginu mogą znajdować się małe litery a-z bez polskich znaków, a także cyfry i myślnik. Login nie może w żaden sposób kojarzyć się z nazwą Serwisu ani jej Administratorem, nie może on również naruszać zasad dobrej kultury.
 3. Wszelkie dane kontaktowe (imię, adres email) są podawane przez użytkownika dobrowolnie.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do uzupełnienia informacji w jego koncie zgodnie z prawdą.
 5. Rejestracja w Serwisie jest wymaganym krokiem podczas dokonywania transakcji (np. zakup dostępu do kursu pozycjonowania) w Serwisie.
 6. Po założeniu konta i przejściu przez pełny proces płatności, dane Użytkownika (adres email, imię) są przechowywane w systemie do email marketingu, w celu umożliwienia wysyłki płatnych materiałów.
 7. Rejestracja w Serwisie umożliwia dostęp do postów, których widoczność jest ograniczona do Użytkowników posiadających dostęp do poszczególnych płatnych materiałów.
 8. Zarejestrowani Użytkownicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych kontaktowych na zasadach określonych w polityce prywatności Serwisu.

EDYCJA I USUWANIE KONT

 1. Edycja konta w celu aktualizacji lub sprostowania danych możliwa jest po zalogowaniu się na nie i dokonaniu zmian.
 2. Usunięcie konta jest możliwe na prośbę mailową wysłaną z adresu przypisanego do konta w Serwisie.
 3. Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika w przypadku gdy uzna, że jego dalsze utrzymywanie nie ma uzasadnienia.

ZAPISYWANIE NA NEWSLETTER

 1. Użytkownik ma możliwość zapisania się na newsletter i pobrania bezpłatnych materiałów.
 2. Do zapisania się na newsletter nie jest wymagane posiadanie Konta w Serwisie.
 3. Użytkownik może wypisać się z newslettera klikając w link rezygnacji widoczny w otrzymywanych wiadomościach.

DODAWANIE KOMENTARZY

 1. Użytkownicy mogą dodawać komentarze do postów bez konieczności rejestracji w Serwisie.
 2. Komentarze powinny dotyczyć treści posta.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść dodanego komentarza.
 4. W treści komentarza ani w polu „adres strony” nie mogą znajdować się adresy bądź nazwy stron internetowych niezgodnych z polskim prawem, zasadami dobrej kultury lub odwołujących się do stron naruszających dobre imię Administratora Serwisu.
 5. W treści komentarzy nie wolno zamieszczać reklam.
 6. Użytkownicy mogą skorzystać z bezpłatnej opcji subskrybowania komentarzy do wybranych postów. Subskrypcja oznacza wysyłanie mailowych powiadomień o nowych komentarzach.

EDYCJA I USUWANIE KOMENTARZY

 1. Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, których treść jest niezgodna z polskim prawem, zasadami dobrej kultury lub nie dotyczy bezpośrednio komentowanego posta.
 2. Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do edycji treści komentarza, adresu strony podanej w profilu, w przypadku zamieszczenia w nich treści bądź linków uznanych przez administratora za reklamę. Dotyczy to m.in. dodania podpisu z linkiem wskazującym na działania mające na celu głównie pozycjonowanie.
 3. Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do przeniesienia na „czarną listę” użytkowników, którzy nagminnie naruszają regulamin. Działanie takie jest jednoznaczne z brakiem możliwości opublikowania kolejnych komentarzy.

REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kontakt z Administracją Serwisu jest możliwy za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie.
 2. Użytkownicy będący konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy o prawach konsumenta, mogą odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w terminie 14 dni od dokonania zamówienia, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem pkt. 3. W tym celu należy skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na stronie.
 3. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość NIE przysługuje konsumentowi w przypadku dostarczenia treści cyfrowych, do jakich należą produkty dostępne w sprzedaży w niniejszym Serwisie, jeśli spełnienie świadczenia rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Oznacza to, że konsument traci prawo do odstąpienia od Umowy w momencie pobrania plików na dysk komputera.
 4. Administrator zobowiązuje się do przesłania potwierdzenia przyjęcia oświadczenia odstąpienia od umowy niezwłocznie po jej otrzymaniu. Potwierdzenie zostanie przesłane na adres email. Opłata zostanie zwrócona tym samym kanałem, za pośrednictwem którego dokonano płatności, w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w możliwie najkrótszym czasie. W wyjątkowych przypadkach rozpatrzenie reklamacji może zająć do 14 dni.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin może ulec zmianom. Obowiązuje najnowsza wersja regulaminu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w serwisie.
 3. Za łamanie niniejszego regulaminu uważa się również próby jego obejścia.

Ostatnia zmiana: 18.11.2019 r.

Copyright 2017 Lexy's SEO blog. All Right Reserved.