Polityka prywatności

Poniżej znajdują się informacje o sposobach gromadzenia i przetwarzania danych Użytkowników Serwisu.

Definicje:

 • Administrator danych osobowych (dalej: Administrator) – administratorem danych osobowych jest firma INFEO Marta Gryszko z siedzibą w Olsztynie przy ul. Dadleza 1/76, 10-687 Olsztyn, NIP: 739-344-44-81;
 • Serwis – strona internetowa znajdująca się w domenie lexy.com.pl, obejmująca stronę główną i wszystkie jej podstrony;
 • Użytkownik – każda osoba odwiedzająca serwis;
 • Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Ogólne zasady

 1. W momencie rejestracji w Serwisie, zapisania się na listę mailingową lub wykonywania innych czynności związanych z korzystaniem z Serwisu, Użytkownik dobrowolnie podaje swoje imię i adres e-mail. Wymagane są tylko te dane, które są niezbędne do prawidłowego działania Serwisu.
 2. Dane gromadzone i przetwarzane w Serwisie są chronione za pomocą szyfrowania komunikacji (certyfikat SSL).
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkowników Serwisu jest możliwość zrealizowania usługi i prawnie uzasadniony interes Serwisu.
 4. Serwis stosuje model Double Opt-in podczas zapisywania na listę mailingową oraz powiadomienia o nowych komentarzach. Model ten wymaga aktywacji konta lub chęci zapisania się na listę mailingową, przez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na adres e-mail Użytkownika. Model ten zapobiega przed zapisaniem na listy Użytkowników, którzy nie wyrazili na to zgody lub jej nie potwierdziły.
 5. Użytkownik ma prawo wglądu, sprostowania/edycji, usunięcia swoich danych osobowych i sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego danych osobowych.
 6. Czas usunięcia danych osobowych jest przedłużony o okres ich przechowywania w kopii zapasowej.
 7. Dane Użytkownika mogą zostać usunięte przez Administratora w przypadku gdy uzna on, że usługa została zrealizowana lub z innych względów dalsze przetwarzanie jego danych osobowych nie ma uzasadnienia.
 8. Ujawnienie danych Użytkownika może nastąpić:
  • na mocy decyzji organu uprawnionego przepisami prawa,
  • w celu ochrony praw przysługujących serwisowi lub innym użytkownikom serwisu.
 9. W związku z realizacją usług, dane osobowe Użytkowników serwisu mogą być przekazywane dostawcom usług takim jak:
  • podmioty świadczące usługi utrzymania kopii zapasowej serwisu i przechowywania danych,
  • biuro rachunkowe obsługujące rozliczenia Administratora;
  • dostawcy klienta pocztowego,
  • dostawcy programu do email marketingu,
  • podmioty świadczące usługi analizy i przygotowania statystyk serwisu,
  • systemy płatności – w przypadku dokonywania transakcji w serwisie;
  • system do wystawiania faktur – w celach rozliczeniowych.
 10. Każdy z dostawców współpracujących z serwisem gwarantuje, że stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa podczas przetwarzania dane osobowe Użytkowników Serwisu.

Kategorie danych i sposób ich przetwarzania

Dane związane z kontem użytkownika

 1. Dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji lub edycji konta (login, adres email, imię) są wykorzystywane w celach:
  • zrealizowania umowy związanej z zakupem płatnych materiałów, pobieraniem bezpłatnych materiałów lub chęcią otrzymywania newslettera;
  • przesyłania niezapowiedzianych wiadomości: informacje systemowe, informacje o zmianach w serwisie, promocjach i konkursach, materiały komercyjne i niekomercyjne;
  • dokonywania czynności analitycznych i statystycznych;
  • kontaktu z Administratorem.
 2. Dane te są przetwarzane do momentu usunięcia konta Użytkownika lub ich edycji dostępnej po zalogowaniu się Użytkownika na swoje konto.

Dane związane z zapisem na listę mailingową (pobieranie bezpłatnych materiałów oraz zamawianie dostępu do płatnych materiałów)

 1. Użytkownik zapisuje się na listę mailingową wypełniając formularz podczas pobierania niektórych materiałów oraz podczas dokonywania transakcji w postaci zamawiania dostępu do płatnych materiałów.
 2. Dane podane przez Użytkownika podczas zapisywania się na listę mailingową (imię, adres email) są wykorzystywane w celach:
  • dostarczenia zamawianych usług (np. zakup płatnych materiałów, pobranie bezpłatnych materiałów, zapis na newsletter, informowanie o aktualizacjach zakupionych materiałów);
  • przesyłania niezapowiedzianych wiadomości: informacje systemowe, informacje o zmianach w serwisie, promocjach i konkursach, materiały komercyjne i niekomercyjne;
  • dokonywania czynności analitycznych i statystycznych;
  • kontaktu z Administratorem.
 3. Dodatkowe dane są gromadzone i przetwarzane przez dostawcę usługi płatności i Administratora celem umożliwienia dokonania transakcji.
 4. Dodatkowe dane są gromadzone i przetwarzane przez dostawcę usługi email marketingu i Administratora. Są to m.in. dane dotyczące zachowań Użytkowników (np. otwarcia wiadomości, kliknięcia w linki) i mogą one zostać wykorzystane w celu lepszego dopasowania treści wysyłanych do Użytkowników oraz w celach statystycznych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest umożliwienie dokonania transakcji i wywiązania się z umowy zawartej z Użytkownikiem.
 6. Dane te są przetwarzane do momentu wypisania się z listy mailingowej przez kliknięcie w link rezygnacji przez Użytkownika lub kontakt z Administratorem.

Dane związane z dodawaniem komentarzy na stronie

 1. Dane podane przez Użytkownika podczas dodawania komentarzy (podpis, adres email) są wykorzystywane w celu:
  • zapewnienia poprawnego działania systemu komentarzy;
  • kontaktu z Administratorem.
 2. Dodatkowymi danymi gromadzonymi w związku z dodaniem komentarza są: adres IP i nazwa hosta.
 3. Dane te są przetwarzane do momentu ich usunięcia przez Administratora, w tym na wniosek Użytkownika.

Dane związane z zapisaniem się na powiadomienia o komentarzach

 1. Dane podane przez Użytkownika podczas zapisania się na powiadomienia (adres email) o nowych komentarzach do wpisu na serwisie są wykorzystywane w celu:
  • automatycznego wysłania powiadomienia o nowym komentarzu;
  • kontaktu z Administratorem.
 2. Dane te są przechowywane do momentu ich usunięcia przez Administratora, w tym na wniosek Użytkownika.

Dane związane z udziałem w ankietach i konkursach

 1. Dane podane przez Użytkownika podczas wypełniania ankiet albo uczestnictwa w konkursach są wykorzystywane w celach:
  • kontaktu z Administratorem w sprawie:
   • wyłonienia zwycięzcy – w przypadku konkursów;
   • dostarczenia certyfikatu – w przypadku wypełnienia testu diagnostycznego i chęci otrzymania zaświadczenia ukończenia kursu;
   • innych uzasadnionych sprawach.
  • dokonywania analiz statystycznych;
  • wysyłania informacji dotyczących przeprowadzonych ankiet lub konkursów.
 2. Rodzaj gromadzonych i przetwarzanych danych zależy od rodzaju ankiety lub konkursu.
 3. Podczas wypełniania ankiet serwis może gromadzić dane demograficzne i profilowe Użytkowników (wiek, wykształcenie, wielkość zamieszkanej miejscowości, zainteresowania itp.). Dane te mogą zostać wykorzystane w celu badania preferencji Użytkowników Serwisu oraz do analiz statystycznych.
 4. Dane te są przetwarzane do momentu podsumowania wyników ankiet lub wyłonienia zwycięzcy/ów konkursu, a wcześniej na wniosek Użytkownika.

Dane związane z korzystaniem z formularza kontaktowego

 1. Dane podane przez Użytkownika podczas korzystania z formularza kontaktowego (podpis, adres email) zamieszczonego w Serwisie są wykorzystywane w celu:
  • obsługi zapytania przez Administratora.
 2. Dane te są przechowywane u dostawcy klienta pocztowego i mogą zostać usunięte na wniosek Użytkownika.

Kwestie techniczne

 1. Serwis gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP i inne). Dane te wykorzystywane są w celach technicznych, statystycznych i marketingowych.
 2. Serwis może korzystać z narzędzi gromadzących dane statystyczne do celów reklamowych lub pomagających Administratorowi w optymalizacji treści przedstawianych Użytkownikowi. Mogą to być narzędzie takie jak: Google Analytics, Google AdWords, Google Optimize, Google Tag manager, Facebook Pixel oraz inne narzędzia analityczno-optymalizacyjne, które zostały zainstalowane w obrębie witryny Serwisu. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć gromadzenie i przetwarzanie danych przez wymienione narzędzia poprzez wyłączenie obsługi JavaScript lub zmianę ustawień przeglądarki. Użytkownik może również ustawić odpowiedni poziom ochrony i uprawnień swojego konta Google, Facebook i innych dostawców.
 3. Serwis stosuje mechanizm „cookies”. Cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, wykorzystywane m.in. do zapamiętania danych niezbędnych do logowania w serwisie. Zawierają one unikalny identyfikator Użytkownika, informacje na temat systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej z jakiej korzysta Użytkownik itp. Ciasteczka nie zawierają danych osobowych i nie umożliwiają identyfikacji osoby. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera.
 4. Narzędzie Google Analytics korzysta z własnych plików cookie do śledzenia działań Użytkowników Serwisu. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy użytkownik był już kiedyś w tej witrynie i z jakiej witryny trafił na Serwis.

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik ma możliwość wglądu, edycji i usunięcia swoich danych poprzez:
  • kliknięcie w link znajdujący się w wiadomości – w przypadku chęci usunięcia swoich danych z listy mailingowej;
  • zalogowanie się na swoje konto w serwisie – w przypadku chęci edycji danych konta w serwisie;
  • skorzystanie z formularza kontaktowego zamieszczonego w serwisie – w przypadku chęci usunięcia konta z serwisu, wglądu lub edycji danych na liście mailingowej;
  • samodzielne zarządzanie subskrypcją do danego wpisu w serwisie – w przypadku chęci wypisania użytkownika z powiadomień o nowych komentarzach we wpisie.
 2. W przypadkach zastrzeżonych w Rozporządzeniu, Administrator może odmówić lub wydłużyć czas usunięcia części lub wszystkich danych.
 3. Dane Użytkownika nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 4. Serwis zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 5. Użytkownik ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeśli uważa, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem.
 6. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszej polityki prywatności.
 7. Polityka prywatności może w każdej chwili ulec zmianie. Użytkowników obowiązuje aktualna wersja od momentu jej publikacji w Serwisie.

Powyższa polityka prywatności obowiązuje od: 25 maja 2018 r. 

Copyright 2017 Lexy's SEO blog. All Right Reserved.