fbpx

Polityka prywatności

Poniżej znajdują się informacje o sposobach gromadzenia i przetwarzania danych Użytkowników Serwisu.

Definicje:

 • Administrator danych osobowych (dalej: Administrator) – administratorem danych osobowych jest firma INFEO Marta Gryszko z siedzibą w Olsztynie przy ul. Czerwonego Kapturka 3, 10-696 Olsztyn, NIP: 739-344-44-81;
 • Serwis – strona internetowa znajdująca się w domenie lexy.com.pl, obejmująca stronę główną i wszystkie jej podstrony;
 • Użytkownik – każda osoba odwiedzająca serwis;
 • Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Ogólne zasady

 1. W momencie rejestracji w Serwisie, zapisania się na listę mailingową lub wykonywania innych czynności związanych z korzystaniem z Serwisu, Użytkownik dobrowolnie podaje swoje imię i adres e-mail. Wymagane są tylko te dane, które są niezbędne do prawidłowego działania Serwisu.
 2. Dane gromadzone i przetwarzane w Serwisie są chronione za pomocą szyfrowania komunikacji (certyfikat SSL).
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkowników Serwisu jest możliwość zrealizowania usługi i prawnie uzasadniony interes Serwisu.
 4. Serwis stosuje model Double Opt-in podczas zapisywania na powiadomienia o nowych komentarzach oraz na bezpłatne listy mailingowe. Model ten wymaga aktywacji konta lub chęci zapisania się na listę mailingową, przez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na adres e-mail Użytkownika. Model ten zapobiega przed zapisaniem na listy Użytkowników, którzy nie wyrazili na to zgody lub jej nie potwierdziły.
 5. Serwis stosuje model Single Opt-in podczas zapisywania się na listy mailingowe, do których dostęp wymaga dokonania płatności. Model ten nie wymaga dodatkowego potwierdzenia chęci zapisania się na listę mailingową, ponieważ za takie potwierdzenie traktuje się dokonanie transakcji płatniczej. Model ten umożliwia pełne wywiązanie się z umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
 6. Użytkownik ma prawo wglądu, sprostowania/edycji, usunięcia swoich danych osobowych i sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego danych osobowych.
 7. Czas usunięcia danych osobowych jest przedłużony o okres ich przechowywania w kopii zapasowej.
 8. Dane Użytkownika mogą zostać usunięte przez Administratora w przypadku gdy uzna on, że usługa została zrealizowana lub z innych względów dalsze przetwarzanie jego danych osobowych nie ma uzasadnienia.
 9. Ujawnienie danych Użytkownika może nastąpić:
  • na mocy decyzji organu uprawnionego przepisami prawa,
  • w celu ochrony praw przysługujących serwisowi lub innym użytkownikom serwisu.
 10. W związku z realizacją usług, dane osobowe Użytkowników serwisu mogą być przekazywane dostawcom usług takim jak:
  • podmioty świadczące usługi utrzymania kopii zapasowej serwisu i przechowywania danych,
  • biuro rachunkowe obsługujące rozliczenia Administratora;
  • dostawcy klienta pocztowego,
  • dostawcy programu do email marketingu,
  • podmioty świadczące usługi analizy i przygotowania statystyk serwisu,
  • systemy płatności – w przypadku dokonywania transakcji w serwisie;
  • system do wystawiania faktur – w celach rozliczeniowych.
 11. Każdy z dostawców współpracujących z serwisem gwarantuje, że stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa podczas przetwarzania dane osobowe Użytkowników Serwisu.

Kategorie danych i sposób ich przetwarzania

Dane związane z kontem użytkownika

 1. Dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji lub edycji konta (login, adres email, imię) są wykorzystywane w celach:
  • zrealizowania umowy związanej z zakupem płatnych materiałów, pobieraniem bezpłatnych materiałów lub chęcią otrzymywania newslettera;
  • przesyłania niezapowiedzianych wiadomości: informacje systemowe, informacje o zmianach w serwisie, promocjach i konkursach, materiały komercyjne i niekomercyjne;
  • dokonywania czynności analitycznych i statystycznych;
  • kontaktu z Administratorem.
 2. Dane te są przetwarzane do momentu usunięcia konta Użytkownika lub ich edycji dostępnej po zalogowaniu się Użytkownika na swoje konto.

Dane związane z zapisem na listę mailingową (pobieranie bezpłatnych materiałów oraz zamawianie dostępu do płatnych materiałów)

 1. Użytkownik zapisuje się na listę mailingową wypełniając formularz podczas pobierania niektórych materiałów oraz podczas dokonywania transakcji w postaci zamawiania dostępu do płatnych materiałów.
 2. Dane podane przez Użytkownika podczas zapisywania się na listę mailingową (imię, adres email) są wykorzystywane w celach:
  • dostarczenia zamawianych usług (np. zakup płatnych materiałów, pobranie bezpłatnych materiałów, zapis na newsletter, informowanie o aktualizacjach zakupionych materiałów);
  • przesyłania niezapowiedzianych wiadomości: informacje systemowe, informacje o zmianach w serwisie, promocjach i konkursach, materiały komercyjne i niekomercyjne;
  • dokonywania czynności analitycznych i statystycznych;
  • kontaktu z Administratorem.
 3. Dodatkowe dane są gromadzone i przetwarzane przez dostawcę usługi płatności i Administratora celem umożliwienia dokonania transakcji.
 4. Dodatkowe dane są gromadzone i przetwarzane przez dostawcę usługi email marketingu i Administratora. Są to m.in. dane dotyczące zachowań Użytkowników (np. otwarcia wiadomości, kliknięcia w linki) i mogą one zostać wykorzystane w celu lepszego dopasowania treści wysyłanych do Użytkowników oraz w celach statystycznych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest umożliwienie dokonania transakcji i wywiązania się z umowy zawartej z Użytkownikiem.
 6. Dane te są przetwarzane do momentu wypisania się z listy mailingowej przez kliknięcie w link rezygnacji przez Użytkownika lub kontakt z Administratorem.

Dane związane z dodawaniem komentarzy na stronie

 1. Dane podane przez Użytkownika podczas dodawania komentarzy (podpis, adres email) są wykorzystywane w celu:
  • zapewnienia poprawnego działania systemu komentarzy;
  • kontaktu z Administratorem.
 2. Dodatkowymi danymi gromadzonymi w związku z dodaniem komentarza są: adres IP i nazwa hosta.
 3. Dane te są przetwarzane do momentu ich usunięcia przez Administratora, w tym na wniosek Użytkownika.

Dane związane z zapisaniem się na powiadomienia o komentarzach

 1. Dane podane przez Użytkownika podczas zapisania się na powiadomienia (adres email) o nowych komentarzach do wpisu na serwisie są wykorzystywane w celu:
  • automatycznego wysłania powiadomienia o nowym komentarzu;
  • kontaktu z Administratorem.
 2. Dane te są przechowywane do momentu ich usunięcia przez Administratora, w tym na wniosek Użytkownika.

Dane związane z udziałem w ankietach i konkursach

 1. Dane podane przez Użytkownika podczas wypełniania ankiet albo uczestnictwa w konkursach są wykorzystywane w celach:
  • kontaktu z Administratorem w sprawie:
   • wyłonienia zwycięzcy – w przypadku konkursów;
   • dostarczenia certyfikatu – w przypadku wypełnienia testu diagnostycznego i chęci otrzymania zaświadczenia ukończenia kursu;
   • innych uzasadnionych sprawach.
  • dokonywania analiz statystycznych;
  • wysyłania informacji dotyczących przeprowadzonych ankiet lub konkursów.
 2. Rodzaj gromadzonych i przetwarzanych danych zależy od rodzaju ankiety lub konkursu.
 3. Podczas wypełniania ankiet serwis może gromadzić dane demograficzne i profilowe Użytkowników (wiek, wykształcenie, wielkość zamieszkanej miejscowości, zainteresowania itp.). Dane te mogą zostać wykorzystane w celu badania preferencji Użytkowników Serwisu oraz do analiz statystycznych.
 4. Dane te są przetwarzane do momentu podsumowania wyników ankiet lub wyłonienia zwycięzcy/ów konkursu, a wcześniej na wniosek Użytkownika.

Dane związane z korzystaniem z formularza kontaktowego

 1. Dane podane przez Użytkownika podczas korzystania z formularza kontaktowego (podpis, adres email) zamieszczonego w Serwisie są wykorzystywane w celu:
  • obsługi zapytania przez Administratora.
 2. Dane te są przechowywane u dostawcy klienta pocztowego i mogą zostać usunięte na wniosek Użytkownika.

Kwestie techniczne

 1. Serwis gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP i inne). Dane te wykorzystywane są w celach technicznych, statystycznych i marketingowych.
 2. Serwis może korzystać z narzędzi gromadzących dane statystyczne do celów reklamowych lub pomagających Administratorowi w optymalizacji treści przedstawianych Użytkownikowi. Mogą to być narzędzie takie jak: Google Analytics, Google AdWords, Google Optimize, Google Tag manager, Facebook Pixel, LinkedIn Insight Tag oraz inne narzędzia analityczno-optymalizacyjne, które zostały zainstalowane w obrębie witryny Serwisu. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć gromadzenie i przetwarzanie danych przez wymienione narzędzia poprzez wyłączenie obsługi JavaScript lub zmianę ustawień przeglądarki. Użytkownik może również ustawić odpowiedni poziom ochrony i uprawnień swojego konta Google, Facebook i innych dostawców.
 3. Serwis stosuje mechanizm „cookies”. Cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, wykorzystywane m.in. do zapamiętania danych niezbędnych do logowania w serwisie. Zawierają one unikalny identyfikator Użytkownika, informacje na temat systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej z jakiej korzysta Użytkownik itp. Ciasteczka nie zawierają danych osobowych i nie umożliwiają identyfikacji osoby. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera.
 4. Narzędzie Google Analytics korzysta z własnych plików cookie do śledzenia działań Użytkowników Serwisu. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy użytkownik był już kiedyś w tej witrynie i z jakiej witryny trafił na Serwis.

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik ma możliwość wglądu, edycji i usunięcia swoich danych poprzez:
  • kliknięcie w link znajdujący się w wiadomości – w przypadku chęci usunięcia swoich danych z listy mailingowej;
  • zalogowanie się na swoje konto w serwisie – w przypadku chęci edycji danych konta w serwisie;
  • skorzystanie z formularza kontaktowego zamieszczonego w serwisie – w przypadku chęci usunięcia konta z serwisu, wglądu lub edycji danych na liście mailingowej;
  • samodzielne zarządzanie subskrypcją do danego wpisu w serwisie – w przypadku chęci wypisania użytkownika z powiadomień o nowych komentarzach we wpisie.
 2. W przypadkach zastrzeżonych w Rozporządzeniu, Administrator może odmówić lub wydłużyć czas usunięcia części lub wszystkich danych.
 3. Dane Użytkownika nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 4. Serwis zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 5. Użytkownik ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeśli uważa, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem.
 6. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszej polityki prywatności.
 7. Polityka prywatności może w każdej chwili ulec zmianie. Użytkowników obowiązuje aktualna wersja od momentu jej publikacji w Serwisie.

Powyższa polityka prywatności obowiązuje od: 12 luty 2019 r.

Copyright 2017 Lexy's SEO blog. All Right Reserved.